Turvallisuuskoordinaattori

Tur­val­li­suus­koor­di­naat­to­ri­na olem­me raken­nut­ta­jan nimeä­mä edus­ta­ja, joka huo­leh­tii raken­nut­ta­jal­le sää­de­tyis­tä vel­voit­teis­ta. Raken­nut­ta­jan tuli­si nime­tä tur­val­li­suus­koor­di­naat­to­ri jo hank­keen val­mis­te­lu vai­hees­sa, jot­ta hank­kee­seen liit­ty­vien vaa­ro­jen sel­vit­te­ly tuli­si huo­mioi­tua suun­nit­te­lun alkaes­sa. 

Toteu­tus­vai­hees­sa tur­val­li­suus­koor­di­naat­to­ri var­mis­taa, että pää­to­teut­ta­ja tekee omat vel­vol­li­suu­ten­sa tur­val­li­sen toteu­tu­mi­sen var­mistami­sek­si.

Ota yhteyttä ja pyydä hinta arviota!