Yritys

Raken­nut­ta­ja­toi­mis­to Vie­ricon Oy on raken­nusa­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys. Tar­joam­me asiak­kail­lem­me han­ke­joh­ta­mi­sen pal­ve­lut uudis- ja kor­jaus­hank­kei­siin. 

Ammattitaitoinen henkilökunta

Ammat­ti­tai­toi­nen ja kou­lu­tet­tu hen­ki­lö­kun­ta on
toi­mis­tom­me vahvuus. 

Uudis- ja korjaushankkeet

Pys­tym­me toteut­ta­maan vaa­ti­vat­kin hank­keet ja sitou­dum­me asiak­kaam­me tavoitteisiin