Projektinjohto

Tar­joam­me pro­jek­tin­joh­don pal­ve­lu­ja asiak­kail­le, joil­la on tar­ve laa­jen­taa hank­kee­seen omaa orga­ni­saa­tio­ta tai ei ole omaa osaa­mis­ta hank­kee­seen ryh­ty­mi­seen. Pro­jek­tin­joh­to­pal­ve­lus­sa vas­taam­me raken­nut­ta­mis- ja val­von­ta­teh­tä­vien lisäk­si työ­maan joh­to­teh­tä­vis­tä, johon sisäl­ty­vät pää­to­teut­ta­jan velvollisuudet.

Ota yhteyttä ja pyydä hinta arviota!